Såhär jobbar vi

road_of_lights

När vi börjar jobba med en kund är det i stort sett samma arbetsprocess som vi följer. Här är Soulcoms väg till en framgångsrik kampanj:

  • Uppstart – att föra samman de två projektteamen (vårt och kundens) för introduktion och information kring uppdraget.
  • Förstå uppdraget – vad kan utveckla en effektiv kommunikation som drar till sig mottagarens intresse
  • Projektbudget – framtagning av offerter, kostnadsberäkningar inom ramar för projektet
  • Utveckling av strategier – research, analys, positionering, relevans
  • Kommunikationsstrategi – kommunicera positioneringen via lämpliga kanaler
  • Utveckling av taktik – vad är den övergripande idén och vad vill vi den ska betyda för vår målgrupp.
  • Produktion – Roll-out